Plynová bombička REICH by Holz-Her 40g/80ml

735166

Plynová bombička (fuel cell) Reich je plněna speciálně čistým propan-butanem (LPG) s příměsi syntetického oleje pro zajištění mazání pístu hřebíkovačky.

Použití pro hřebíkovačky: 3822, 3840, 3890.

Více informací

190,00 Kč bez DPH

229,90 Kč s DPH


Související zboží

    Více informací

    Plynová bombička (fuel cell) je kvalitního provedení, které zaručuje dlouhodobou možnost skladování, bez úniku plynu. Bombička je plněná speciálně čistým propan-butanem (LPG) s příměsi syntetického oleje pro zajištění mazání pístu hřebíkovačky. Konstrukce bombičky umožňuje rychlou výměnu ve stroji behem několika okamžiků.

    Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou kapacitu v poměrně malém zásobníku.

    Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší. Propan-buten je v automobylovém průmyslu také označován jako LPG neboli (z angl. Liquefied petroleum gases – zkapalněný ropný plyn)